top of page
mouldflo_heder01.jpg

מערכת בקרה על מעגלי מי הקירור בתבניות הזרקת פלסטיק

Mouldflo

חברת Mouldflo מדנמרק פיתחה מערכת בקרה על מעגלי מי הקירור בתבניות הזרקת פלסטיק.

המערכת מבקרת דיגיטלית הן את הספיקה והן את טמפרטורת המים של כל מעגל בניפרד ומאפשרת להציב גבולות בקרה, לצפות גם בצורה גרפית בהתנהגות ובמשטר הזרימה בתבנית ,לאחסן ולשמור נתונים לצורך הפקת דוחות

בקרה הדוקה על מעגלי המים בתבנית תורמת רבות ליעילות תהליך הקירור ובעקבות זאת מחזור הזרקה יציב יותר ,למוצרים מדוייקים יותר וברמת איכות גבוהה.

Mouldflo מסוגלת להגן על תבניות ההזרקה ולשפר משמעותית את איכות המוצרים ע"י איתור מהיר של בעיות במערכת הקירור ולהתריע מיידית על תקלות כגון:

חוסר זרימה של מים
מעבר סתום, הצטברות אבנית או חלודה
חיבור שגוי של הצנרת

www.mouldflo.com

bottom of page