top of page
plasdan.jpg

יחידות הזרקה מישניות ותבניות 

Plasdan

plasdanPic.jpg

 PLASDAN הממוקמת בפורטוגל הינה יצרנית פיתרונות טכנולוגיים לתחום הזרקת פלסטיק,

החברה מייצרת יחידות הזרקה משניות המאפשרות להתקינן על כל מכונת הזרקה קיימת ובכך להגיע לניצול מכסימלי  של המכונה

כמכונה "דו קומפוננטית" לכל דבר ועניין.
 

 מפתחת ומייצרת בנוסף תבניות מורכבות המאפשרות ביצוע פעולות נוספות במהלך תהליך ההזרקה.

חדשנות ויצירתיות, המיושמת בעיצוב תבניות, בשילוב עם מערכות התוספות המודולריות של Plasdan הם גורמי מפתח ליצירת אפשרויות חדשות בתחומים הטכנולוגיים המתפתחים של "הרכבה בתוך התבנית". Plasdan מכנה את הגישה הטכנולוגית החדשה הזו בשם "Mould Robotics".
 

טכנולוגיה חדשה זו היא צעד בסיסי להגברת הקיימות והפרודוקטיביות בתעשיית ההזרקה בסביבת שוק גלובלית, באמצעות מערכות תבניות/דפוס חדשניות.

לקונספט זה, שפותח על ידי פלסדן, יש יישומים טכנולוגיים רבים ויהיה לו השפעה טכנולוגית גדולה. לדוגמה, הוא מאפשר להרכיב, לרתך ולהרכיב חלקים קטנים מאוד.

www.plasdan.pt

bottom of page