top of page
suport.jpg

שירותים ותמיכה

ע"י מתן שירות מקיף, משלבי האיפיון הראשוניים של הציוד הנדרש, דרך אספקתו במועד, הטמעתו בקווי הייצור וכלה בתמיכה טכנית שלאחר מכן.
הציוד שהחברה מספקת, ניתמך ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתעשיית הפלסטיק בארץ, תוך קבלת גיבוי מלא של ייצרני הציוד בחו"ל ומלאי חלקי חילוף, המיועדים לתת מענה מיידי בעת הצורך.
על מנת להבטיח את פעולתן התקינה של המכונות לאורך שנים החברה מקפידה על נהלי עבודה מסודרים ונוהלי איכות גבוהים .

bottom of page