top of page
airtec_heder.jpg

מערכות התראה בעת פריצת היתך בתבניות הזרקת פלסטיק

AIRTECT

חברת AIRTECT מאירלנד פיתחה מערכת הגנה והתראה בעת פריצת היתך

במערכות דיזות חמות המותקנות בתבניות או בדיזת המכונה.

המערכת פשוטה ואמינה מבצעת בקרה רציפה הן על טמפרטורת התבנית והן על תפקוד הדיזות,

המערכת מתקשרת עם מכונת ההזרקה ומספקת הגנה מירבית בכל מהלך הייצור.

bottom of page